Japonsko

Amaterasu Ómikami

Amaterasu Ómikami je kami Slunce.

Amaterasu Ómikami, japonská kami (v některých překladech nazývána též bohyně) Slunce. Amaterasu Ómikami je dle starých legend praprapra ... prapraprababičkou japonského císaře Akihita. Je dárkyně světla a proto je od dob, kdy bylo přežití závislé na přízni počasí, nejdůležitějším božstvem šintoismu, má svatyni v Ise, která je nejdůležitějším japonským šintoistickým posvátným místem.

Amaterasu Ómikami
Amaterasu Ómikami vychází z jeskyně, ve které se ukryla před svým bratrem.

Japonsko

Japonsko

Japonci, šintoismus a kami
Čínská mytologie - příběhy a postavy čínské mytologie.
Ostrov Putuo Šan

Japonsko