WebZdarma.cz
Japonsko

Japonsko

Japonsko, japonci a japonská kultura.

Japonsko je ostrovní stát na okraji kontinentálního šelfu u východního pobřeží Asie. Od pevninské Koreje ho dělí přibližně 180 km široký Korejský průliv. Relativní geografická a kulturní izolovanost Japonska (císařství silně omezilo své styky s jinými kulturami na dvě stě let od poloviny 17. do poloviny 19. století) přispěla k rozvoji pozoruhodně jednotné společnosti.

Již od samých počátků se japonská civilizace střetávala s destruktivními silami přírodních živlů: zemětřesení, sopek, ničivých vln tsunami a tajfunů. Osídlení, stejně jako zemědělství a průmysl, se díky nepřístupným horám a hustým lesům soustřeďovalo do oblastí pobřežních nížin. I přes uvedené nepříznivé podmínky a nedostatek surovin se Japonsko ve 20. století změnilo z feudálního státu v jednu z nejdynamičtějších průmyslových zemí světa.

Japonsko

Japonsko

Na pevnině naproti Japonsku leží Čína, soused, se kterým je Japonsko tradičně spojeno.


Japonsko